OSTENSOR RAMOSUS aneb Výchova k neužitečnosti

Autoři

ROZBOŘIL Blahoslav

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tajemný název knihy se odvíjí od „rozvětveného ukazovátka“: divadelní rekvizity, která dokáže svést dohromady i oblasti, jež jinak nemají nic společného. Spojování nesourodého je představeno jako metodou heuristická i expresivní současně. Nicméně, obě hlavní oblasti zkoumání, edukace a umění, mají průsečíků celou řadu. Kniha nabízí (především studentům) uvedení do řady teoretických problémů a podněcuje k utváření si postojů k nim. Struktura textu naznačuje možnosti „silnějšího étosu“ výtvarné výchovy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.