Zdvořilostní strategie v žádostech českých studentů v češtině (L1) a angličtině (L2)

Autoři

LAHODOVÁ VALIŠOVÁ Marie

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval zdvořilostními strategiemi žádostí, které formulovali čeští vysokoškolští studenti v češtině (L1) a v angličtině (L2). Jako výzkumná metoda byl použit písemný dotazník doplnění promluvy (discourse completion task). Studenti nejčastěji používali nepřímé strategie s využitím komunikačních konvencí, a to jak v češtině, tak i v angličtině. V angličtině se studenti omezovali na menší škálu jazykových prostředků, ačkoliv by zde mohlo dojít k pozitivnímu transferu z mateřského jazyka. Ze zjištění je možné vyvodit tyto pedagogické implikace, a sice při rozvoji pragmatické kompetence (žádosti) zvýšit povědomí o jazykových prostředcích používaných při formulování nepřímých strategiích žádostí v češtině (L1) a následně se tyto aspekty snažit převézt do angličtiny (L2).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.