Podpora rodičů dětí s neurovývojovým postižením prostřednictvím e-learningu

Logo poskytovatele
Autoři

MALANÍKOVÁ Vendula SYCHRA REUCCI Tullia

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkum byl zaměřený na možnost využití telepractice (telemedicíny) na poli aplikované behaviorální analýzy (ABA). Cílovou skupinou byli rodiče a pečující o osoby s neurovývojovým postižením, kteří neměli žádné odborné znalosti v této oblasti. Cílem výzkumu bylo zjistit možnosti vzdělávání rodičů a pečujících ve vybraných technikách a postupech ABA. Výzkumný vzorek byl rozdělen do tří skupin podle intenzity vzdělávání v závislosti na tom, zda rodiče a pečující splnili e-learningový kurz samostatně a asynchronně, nebo docházelo kromě samostatné práce k pravidelným online setkáním s odborníkem na poli ABA. Jednalo se o první fázi výzkumu, na kterou bude navazovat druhá fáze, ve které budou vybraní rodiče a pečující dále prohlubovat své znalosti a rozvíjet své kompetence v ABA. Výsledky z první fáze dokazují efektivitu využití telepractice při osvojování vybraných technik a postupů ABA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.