Vzdělávání žáků s dvojí výjimečností v kombinaci nadání a specifických poruch učení na základních školách – teoretická východiska a příprava sběru dat pro první fázi výzkumu

Autoři

BARANOVÁ Petra

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Připravovaná disertační práce se zaměřuje na analýzu vzdělávání žáků s dvojí výjimečností v kombinaci kognitivního nadání a specifických poruch učení na základní škole. Předkládaný příspěvek blíže specifikuje první etapu plánovaného výzkumného šetření, která si klade za cíl prostřednictvím kvalitativního šetření zmapovat stávající možnosti podpory při vzdělávání žáků s dvojí výjimečností v kontextu jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Konferenční příspěvek prezentuje teoretické rámce plánovaného výzkumného šetření, design výzkumného šetření včetně technik sběru dat a plánovaných výstupů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.