COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Kognitivně behaviorální terapie insomnie
Autoři

ONDRÁČKOVÁ DACEROVÁ Veronika BARTOŠOVÁ Kateřina KOLOMAZNÍK Lukáš

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo zmapovat dlouhodobý účinek CBT-I, existující formy CBT-I intervence a léčbu komorbidit spojených s?poruchou spánku. Předkládaná práce je přehledem výsledků 47 studií, které byly zařazeny na základě systematického výběru a na základě klíčových slov zadaných v?databázi EBSCO a SCOPUS v?období 2011-2021. Analýza vybraných studií se zabývala otázkami, zda je CBT-I intervence účinnou metodou pro léčbu insomnie v?rámci dlouhodobého sledování, v?čem se výzkumy CBT-I intervence liší, zda je CBT-I intervence účinnou metodou pro léčbu komorbidit spojených s?poruchou spánku a co v?dosavadních výzkumech chybí a kam by měl směřovat další výzkum. Výsledkem příspěvku je shrnutí poznatků ze zahrnutých validních empirických výzkumů. Nejvíce validních studií bylo nalezeno v?rámci tří měsíčního sledování dlouhodobých účinků CBT-I intervence, internetové formy CBT-I intervence a komorbidní deprese. Tyto studie byly blíže popsány a porovnány. Shrnutí všech validních studií se může stát přínosem pro budoucí výzkumné studie, stejně tak i pro budoucí vývoj KBT-I intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.