Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020

Autoři

SYSLOVÁ Zora NAJVAROVÁ Veronika

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1970
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2021.978
Klíčová slova pre-primary education; review paper; educational research
Popis Studie přináší přehled témat a empirických poznatků z výzkumů provedených v oblasti předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020. Navazuje na přehledovou studii výzkumů předškolního vzdělávání v letech 2000–2010. Studie vychází z analýzy výzkumných statí, které byly ve sledovaném období publikovány v odborných časopisech a relevantních sbornících. Předkládaná studie odpovídá na výzkumné otázky: (1) Jaká témata byla ve výzkumech řešena a jaké cíle byly sledovány? (2) Jaké metody byly využívány a na jakých souborech byly studie realizovány? (3) Jaká podstatná zjištění a závěry z těchto studií vyplynuly? Na základě analýzy těchto studií dospěly autorky ke zjištěním, že během sledovaného období byl přesunut publikační důraz do odborných časopisů, nicméně nedošlo k výrazné změně v oblasti zpracovávaných témat. V oblasti metodologie provedených výzkumů je možné sledovat posun ke kvalitativní až smíšené metodologii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.