BeIN: Teaching teachers how to build inclusive class climate

Název česky BeIN: Vedení učitelů k budování inkluzivního školního prostředí
Autoři

KISSOVÁ Lenka SLEZÁKOVÁ Katarína

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace se zaměřuje na to, jak efektivně využívat při navrhování univerzitních kurikul jiné zdroje informací než odborné publikace k tomu, aby byli studenti učitelských oborů připraveni na skutečné výzvy pracovního a soukromého života. Zaměřujeme se na výstupy projektu BeIN (Bariéry v inkluzi a Jak je překonat - Implementace v případě České republiky) financovaného Technologickou agenturou ČR, který využívá inovativní metody pro rozvoj univerzitních a nástrojů celoživotního učení (CŽV) . Konečným cílem projektu je shromáždit osvědčené postupy týkající se budování inkluzivního klimatu od učitelů a použít je k vytvoření online výukového nástroje pro další odborníky z praxe, včetně ředitelů a dalších vedoucích zaměstnanců (Sumář dobré praxe), e-learningový kurz pro studenty učitele (Průvodce začínajícího učitele) a vyvinout metodiku pro organizaci platforem pro setkávání učitelů pro výměnu osvědčených postupů. Představíme všechny aspekty projektu: spolupráci se školami, sběr dat a konzultace s lidmi z praxe, stejně jako návrh souhrnu, e-learningového kurzu a metodiky platformy pro výměnu dobré praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.