Hranice inkluzivního vzdělávání v představách pracovníků a pracovnic základních škol

Autoři

SLEZÁKOVÁ Katarína KISSOVÁ Lenka

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na konstrukci hranic inkluzivního vzdělávání tak, jak jej vnímají pedagogičtí pracovníci a pracovnice českých základních škol. Konstruování hranic se děje v určitém kulturně-společenském kontextu, který poskytuje repertoár reprezentací toho, co je/není inkluzivní vzdělávání, kdo má/nemá být jeho součástí a za jakých podmínek.to, jak lidé v praxi základních škol vnímajú inkluzi a s ní související témata je zásadní. Jejich postoje a představy nejem replikují ve výchově, ale zrcadlí se v konkrétních aktivitách a chování, které může vést k posilování nerovností a k vylučování žáků/žaček ze vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.