Výzkumné sympozium: Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů

Autoři

OBROVSKÁ Jana SVOJANOVSKÝ Petr KRATOCHVÍLOVÁ Jana LOJDOVÁ Kateřina TŮMA František VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2021
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sympozium bude mít charakter čtyř tematicky propojených příspěvků, které budou diskutovat průběžné výsledky tříletého projektu “Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů” podpořeného GA ČR a řešeného na Katedře pedagogiky, PedF, MU v Brně. Po úvodním představení hlavních teoretických a metodologických východisek výzkumu budou postupně zodpovězeny následující výzkumné otázky: Jak je žákovská diverzita obsažena v plánovaném a realizovaném kurikulu předmětů pedagogické propedeutiky v programu učitelské přípravy? Jak mentoři podporují studenty učitelství při práci s žákovskou diverzitou během jejich praxe na základní škole? Jaká jsou přesvědčení a praktiky studentů učitelství vztahující se k žákovské diverzitě během jejich praxe na základní škole? Jak se (ne)odráží žákovská diverzita ve způsobech, jakými studenti učitelství opravují odpovědi žáků ve výuce na praxích? V souladu s metodologickými principy designu vícemístné etnografie budou průběžně zohledněna propojení mezi teorií (tj. realizovaným kurikulem v seminářích na univerzitě) a praxí na základních školách z hlediska tematizace žákovské diverzity. V rámci sympozia budeme diskutovat o implikacích hlavních zjištění pro vzdělávání studentů učitelství pro práci s žákovskou diverzitou jak v kurzech pedagogické propedeutiky na vysoké škole, tak z hlediska jejich mentorování na základní škole.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.