Kvalita výuky odborných předmětů a její výzkum s využitím didaktických kazuistik

Autoři

PECINA Pavel MARINIČ Peter

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Text výzkumné studie
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2020.1723
Klíčová slova quality of teaching; research on the quality of teaching; didactic case study; didactic case study in teaching vocational subjects
Popis Předložená empirická studie je věnována dosud málo zkoumané oblasti, a to využití didaktických kazuistik v rámci výzkumu kvality výuky odborných předmětů na středních školách. Cílem studie je vymezit specifika kvality výuky v podmínkách odborného technického vzdělávání a její zkoumání s využitím didaktických kazuistik. Dále potom prezentace hlavních zjištění didaktické kazuistiky realizované ve výuce odborného technického předmětu na střední odborné škole technické v Brně v roce 2019. Metody výzkumu: Ve výzkumu byl aplikován kvalitativní přístup s využitím případové studie – didaktické kazuistiky. Výsledky přinášejí informaci o možnosti zkoumání kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik. Dále poskytují náhled do konkrétní výukové situace a jejího hodnocení. Závěry pomáhají vymezit a identifikovat zkoumání kvality výuky ve specifických podmínkách výuky odborných technických předmětů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.