Majetek státu v teorii a praxi

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HAVLAN Petr SOCHOROVÁ Dagmar JANEČEK Jan SVOBODA Tomáš KRÝSA Ivo VOTŘEL Michal VONDRÁČKOVÁ Eva NOVOTNÝ Jan LORENC Jiří

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha komplexně zpracovává majetkoprávní problematiku českého státu. V ucelené podobě představuje právní úpravu, která zahrnuje, vedle ústavního rámce, jednak významné soukromoprávní předpisy (zejména občanský zákoník) a jednak důležité předpisy veřejnoprávní. Sem patří především zákon o majetku státu a prováděcí vyhláška k němu, zákon o rozpočtových pravidlech republiky, zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon o státním podniku, jakož i celá řada dalších (souvisejících) předpisů. Po stručném historickém úvodu a přiblížení zmíněného ústavního rámce se tak publikace věnuje vlastnictví a jiným majetkovým právům státu včetně jejich výkonu, vymezuje majetek státu, zabývá se jeho nabýváním, hospodařením a nakládáním s ním, jakož i odpovědností při hospodaření s majetkem státu a kontrolou dodržování povinností při tomto hospodaření. Autoři se z odpovídajících teoretických pozic kriticky vyjadřují jak k platné právní úpravě, tak příslušné judikatuře a propojují teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv státu s jeho majetkoprávní realitou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.