Philological Interpretation of Dramatic Text. Cesare Pavese's The Mountain.

Název česky Filologická interpretace dramatického textu. Skála Cesara Paveseho.
Autoři

VEŘMIŘOVSKÝ Adam

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola „Filologická interpretace dramatického textu“ interpretuje český překlad (Skála) původně italského dramatického textu Cesara Paveseho La Rupe a doplňuje tak autorovu disertační práci. Po stručném popisu textu a jeho korpusovém zařazení se zdůrazňuje, že interpretace textů je zásadní součástí lingvistického výzkumu. Interpretace textu Skála začíná velmi obecnou úrovní textu. Na této obecné úrovni lze identifikovat dimenze, domény a aktéry či agonisty, kteří se v daných sémantických polích nacházejí. Poté se autor zaměřuje na interpretaci dramatického textu podle Jiřího Veltruského, dle nějž znaky obměňují svou hodnotu v různých významových kontextech (resp. doménách). Dále autor popisuje isotopický svazek, který lze v textu nalézt jakožto odkaz na hlavní téma, a objasňuje, jak tato interpretace souvisí s konceptem Jana Mukařovského, tj. sémantickým gestem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.