UMĚNÍM TĚ PROMĚNÍM Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání

Autoři

STADLEROVÁ Hana NOVOTNÁ Pavla OVČÁČKOVÁ Jana SOMMEROVÁ Milada STROUHALOVÁ Magda

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborná publikace představuje výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání v kontextu jeho historického vývoje. Vymezuje specifika dětského výtvarného projevu jako východiska diferenciace nabídky výtvarných činností. Definuje nejdůležitější principy výtvarných činností, které umožní realizaci aktuálních cílů předškolního vzdělávání. Představuje vybrané inovativní intervence jako možnosti zkvalitnění praxe předškolního vzdělávání prostřednictvím tvořivých aktivit. V roce 2018–2020 byl realizován v návaznosti na specifický výzkum na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kvalitativní výzkum, který poskytnul informace o obsahu výtvarných činností v mateřských školách a ukázal, jaký význam jim učitelé přikládají. Výzkum také odhalil, zda je nabídka výtvarných činností v souladu se záměry danými Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a zda jsou respektována vývojová specifika dítěte včetně jeho výtvarného projevu. Dále bylo zjištěno, jak jsou v rámci nabídky výtvarných činností využívány podněty z oblastí umění a kultury. Výsledky výzkumného šetření se staly podnětem pro intervence do pedagogické praxe a realizaci akčního výzkumu, který ověřoval jejich účinnost a funkčnost. Dílčí výstupy se promítly do obsahu jednotlivých kapitol předkládané odborné publikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.