151 LET ČESKÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY ANEB OD GYMNASTIKY K PARKOURU

Autoři

MUŽÍK Vladislav VLČEK Petr

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek si klade za cíl navodit odbornou diskuzi o zaměření, cílech a vzdělávacím obsahu školní tělesné výchovy v České republice. Připomíná historické souvislosti a upozorňuje na aktuální nesoulad (porušenou kongruenci) ve vzdělávací linii, kterou tvoří rámcové vzdělávací programy, příprava učitelů tělesné výchovy, realizace tělesné výchovy na školách, výsledky učení žáků a uplatnění výsledků učení v životním stylu. Autoři apelují na nezbytnost zapojit se aktivně do probíhající revize rámcových vzdělávacích programů ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova. Dosažení kongruence v procesu vzdělávání je významnou možností, jak zkvalitnit výuku tělesné výchovy, výsledky učení žáků i životní styl mladé populace. Kongruence ve vzdělávání může podpořit status oboru v očích veřejnosti i jeho konzistentní vnímání klíčovými aktéry vzdělávacího procesu v oblasti tělesné výchovy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.