Přístupnost základních škol jako důležité podpůrné opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autoři

VRUBEL Martin

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek navazuje na širokou odbornou diskusi o připravenosti škol na inkluzivním vzdělávání. Příspěvek se věnuje připravenosti školních budov. Východiskem příspěvku je fakt, že bezbariérovost školních budov je významným 19 podpůrným opatřením definovaným ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Cílem příspěvku je představit analýzu přístupnosti budov českých základních škol, poukázat na nejčastější úpravy, které jsou realizovány a informovat též odbornou veřejnost o nejčastějších chybách, které negativně ovlivňují přístupnost českých škol. Při analýze byla využita metoda terénního mapování. Kritéria hodnocení vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. a specifických potřeb studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.