Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie

Autoři

BARTOŇOVÁ Miroslava VÍTKOVÁ Marie

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Cílem metodické příručky je charakterizovat inkluzivní školu s uvedením specifik přístupů v základním vzdělávání. Pozornost je zaměřena na podpůrné plánování při společném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s intaktními spolužáky, na vytváření individuální podpory a podpůrného učebního prostředí. Analyzovaná je týmová práce učitele, speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Pozornost je věnována rozvíjení kompetencí k učení, učebním strategiím a učebním dovednostem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.