Práce studentů učitelství s žákovskou diverzitou

Autoři

OBROVSKÁ Jana SVOJANOVSKÝ Petr VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Etnografická studie se zaměřuje na způsoby, kterými studenti učitelství pracují na své praxi s žákovskou diverzitou. Diverzitu chápeme ze sociologické (jako konstruování rozdílů mezi žáky), stejně jako i pedagogické perspektivy (jako respektování individuálních vzdělávacích potřeb). Datový korpus tvoří terénní poznámky z 20 hodin 4 studentů učitelství z jejich výuky na praxi na druhém stupni 2 základních škol a jejich videozáznamy, 20 příprav na hodinu, terénní poznámky z 20 rozhovorů mezi studenty a mentory po pozorované výuce a jejich přepisy, 12 reflektivních deníků a 7 rozhovorů se studenty učitelství a jejich mentory. Výsledky ukazují, jak jsou studenti učitelství socializováni do chápání rozdílů mezi žáky a jak jsou mentorováni mentory reagovat na sociokulturní specifika žáků, speciální vzdělávací potřeby a další individuální vzdělávací potřeby. Tento příspěvek vznikl s podporou Grantové agentury České republiky (GA19-06763S, Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.