Kulturní složka ve výuce cizích jazyků

Autoři

JANÍKOVÁ Věra

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cizí jazyky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova foreign language learning and teaching; language and culture; cultural learning; linguistic landscape
Popis Jedním z hlavních principů výuky cizích jazyků je úzké propojení jazyka a kultury prostřednictvím uplatňování principů kulturního učení. Tato skutečnost je obecně přijímána a respektována nejen v didaktice cizích jazyků, ale také v jazykových strategických dokumentech a učebních materiálech včetně učebnic. Učitelé cizích jazyků se také snaží tuto zásadu implementovat, ale zdá se, že poskytování (relevantního) kulturního obsahu představuje řadu problémů a je třeba pro výuku hledat nové podněty. Jedním z nich se stávají „jazykové krajiny“, které se původně etablovaly oblasti sociologie a sociolingvistiky, a které v posledních letech úspěšně pronikají do didaktiky cizích jazyků. Článek představuje koncept jazykové krajiny v kontextu měnícího se pohledu na „kulturu každodenního života“ a nabízí inspirativní přístupy k jejímu využití v (kulturně orientované) výuce cizích jazyků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.