Local referendum as a tool of direct participation of citizens in the decision-making of municipalities in the Czech Republic

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

HAMPL Filip

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference 23rd International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-31
Klíčová slova direct participation; local government; local referendum act; municipality; voter turnout
Popis Místní referendum představuje v České republice jediný nástroj přímé demokracie, prostřednictvím kterého mohou občané přímo rozhodovat o otázkách spadajících do samostatné působnosti obcí. Cílem tohoto článku je zhodnotit využívání, volební účast, závaznost a tematické zaměření místních referend jakožto nástroje přímé participace občanů na rozhodování místních záležitostí v obcích České republiky v závislosti na jejich velikosti vymezené počtem obyvatel za období 2006-2019. K naplnění cíle byly využity popisné statistiky, binární logistická regrese, klasifikační analýza a korelační analýza. Ve sledovaném období se uskutečnilo celkově 288 místních referend, z toho 193 v obcích do 1 999 obyvatel. Výsledky neindikují statisticky významný vztah mezi velikostí obce a uskutečněním místního referenda. Na druhou stranu ale ukazují slabě negativní korelační vztah mezi velikostí obce a volební účastí (resp. závazností místního referenda). Tematicky převažují v obcích do 4 999 obyvatel referenda zaměřená na územní rozvoj, životní prostředí, alternativní zdroje energie a infrastrukturu. V obcích nad 5 000 obyvatel převládají referenda týkající se obecního majetku a veřejného pořádku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.