Diversity-Oriented Mentoring of Student-Teachers

Název česky Mentoring studentů učitelství zaměřený na žákovskou diverzitu
Autoři

OBROVSKÁ Jana SVOJANOVSKÝ Petr VLČKOVÁ Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Žákovská různost představuje výzvu pro studenty učitelství, protože práce s žákovskou diverzitou vyžaduje rozvíjení specifických dovedností během pregraduálního vzdělávání učitelů, zejména během jejich klinické praxe, kde je klíčová také role mentorů. Náš výzkum se proto zabývá otázkou, jak mentoři podporují studenty učitelství při rozvíjení jejich dovedností pro práci s žákovskou diverzitou. Příspěvek je založen na vícemístné etnografii na vybrané univerzitě a druhém stupni základních škol v Česku. Datový korpus se skládá z 80 veideonahrávek výuky 8 studentů-učitelů, 60 reflexí po vyučování studentů učitelství s jejich 6 mentory; 60 příprav na hodiny; 40 vstupů z reflektivních deníků studentů učitelství; 8 rozhovorů a 55 lekcí kurzů realizovaných na univerzitě. Šest výzkumníků zaznamenávalo terénní poznámky ze všech aktivit; poznámky byly následně diskutovány v týmu. Zjištění ukazují, jak interakce mezi mentory a studenty učitelství během výuky a reflexe po vyučování ovlivňují přesvědčení studentů učitelství, jak se vypořádat s žákovskou rozmanitostí, stejně jako i jejich praktiky ve třídě. Identifikovali jsme několik způsobů, jak studenti učitelství/mentoři při výuce pracují s diverzitou. „Socializace“ studentů učitelství do různých způsobů práce s žákovskou diverzitou je ovlivněna přístupem mentorů k výuce a stylem mentoringu. Analýza ukázala explicitní rady od mentorů i implicitní modelování praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.