Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra

Autoři

KRSIČKA Daniel PANČOCHA Karel TRELLOVÁ Ivana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www URL
Klíčová slova utism spectrum disorders; problem behavior; behavioral intervention; parent training
Popis Problémové chování se vyskytuje poměrně často u osob s narušeným vývojem verbálního chování. Behaviorální technologie přináší řadu efektivních postupů pro systematickou redukci problémového chování a tvorbu nových dovedností, které plní stejnou funkci. Klíčovou roli v intervenci hrají věk při zahájení intervence, celková časová dotace, integrita postupů a odbornost. Dostupnost profesionálních behaviorálně analytických služeb je v České i Slovenské republice aktuálně velice omezená a počet osob indikovatelných k intervenci mnohonásobně převyšuje počet osob, které by ji dokázaly poskytnout. Pro úspěšnou intervenci v oblasti problémového chování je nezbytné vytvořit podmínky umožňující konzistentní přístup. V naší kazuistice jsme se zaměřili na případ edukace rodičů pro intervenci problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra a vývojovým opožděním. Zde diskutujeme vývoj intervence a hodnotíme zdroje investované do tohoto přístupu s ohledem na aktuální účinnost intervence i dlouhodobou udržitelnost výsledků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.