Sprachliche Diversität als (neue)Herausforderung für Schulen: eine Fallstudie

Logo poskytovatele
Název česky Jazyková rozmanitost jako (nová) výzva pro školy: případová studie
Autoři

JANÍK Miroslav GOLDBERGER Maria JANÍKOVÁ Věra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace představuje dílčí studii výzkumného projektu ohledně výzkumu mnohojazyčnosti v České republice (GAČR 19-12624S). V prezentaci jsou představeny výsledky předběžné studie, ve které se zaměřujeme na školní úroveň; přičemž zohledněna je perspektiva žáků, rodičů, ale také vzdělávací politiky (zejména ŠVP). Naším cílem bylo prozkoumat (1) jaké výzvy jazyková rozmanitost představuje pro školy a (2) jaká opatření se používají k řešení jazykové rozmanitosti. Pomocí multimodálního metodického přístupu (rozhovory s učiteli a správci škol, analýza školních programů, rozhovory se žáky a přímé pozorování) byly popsány postupy řešení jazykové rozmanitosti na vícejazyčné škole v Brně (CZ) - hlavní důraz je kladen na popis cílů a zdrojů opatření, stejně jako i rozsah, v jakém přispívají k participaci všech studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.