Cesare Pavese's The Mountain. Philological Interpretation of Dramatic Text

Název česky Skála Cesara Paveseho. Filologická interpretace dramatického textu
Autoři

VEŘMIŘOVSKÝ Adam

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje praktické využití literární teorie, resp. celostní filologie, která vychází ze základů Pražské školy. Strukturalistickou tematickou/sémantickou analýzou textu Skála Cesara Paveseho předkládáme aktuální možnosti využití středoevropké literární teorie a naznačujeme, kudy se literární teorie může ubírat dále. Pro metodologické účely využíváme kromě celostní filologie také školu interpretační sémantiky F. Rastiera a také významové kontexty Jiřího Veltruského (na Rastierův způsob chápané jako domény). Interpretace se opírá o tři základní sondy: první zkoumá dimense a domény v souvislosti s aktéry a agonisty; druhá se zabývá významovými kontexty jednotlivých aktérů a proměnou hodnoty znaku uvnitř těchto kontextů; třetí se zaměřuje na isotopický svazek a sémickou molekulu na rastierovský způsob. Vše je nakonec vztaženo k sémantickému gestu Jana Mukařovského.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.