Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy.

Logo poskytovatele
Autoři

VONKOVÁ Erika

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1285
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019
Klíčová slova Hodonín; Skalica; Masaryk; Pavel Blaho; Ludevít Šimek; Jan Herben; Emanuel Havelka;
Popis První část příspěvku je věnována úvaze o tom, v čem spočívá tajemství mimořádnosti osobnosti T. G. M. jako chudého chlapce, který se prosadil. Autorka nabízí opřít odpověď o „Pokus o grafologický životopis T. G. Masaryka“ od Roberta Saudka, který byl publikován v Masarykově sborníku v roce 1927. Druhá část textu poukazuje na vztah T. G. M. k oběma břehům řeky Moravy v průběhu jeho dětství, konkretizuje jej na moravské i slovenské straně. Třetí část směřuje k Masarykovým kontaktům s rodáky v době jeho pedagogického působení v prostředí vídeňské univerzity a univerzity pražské. Vídeňské kontakty jsou spojeny na základě spolupráce slovenského akademického spolku Tatran s českým akademickým spolkem. Zde bude uvedena spolupráce T. G. M. s budoucím lékařem v Senici Dr. Ludevítem Šimkem a mladým Skaličanem Pavlem Blahem. Spolupráce se slovenskými studenty v době Masarykova angažmá na české pražské univerzitě jsou spojeny s jejich aktivitou kolem „Detvanu“ a „Času. Čtvrtá část je věnována spolupráci T. G. M. se slovenskými přáteli z těsného sousedství řeky Moravy na slovenské straně v době přípravy a rozjezdu „Hlasu“. Moravskou stranu řeky Moravy ve věci kontaktů s T. G. M. reprezentuje rodák z Brumovic, tzv. tvůrce masarykovské legendy – šéfredaktor Času, politik, novinář, spisovatel a historik Jan Herben, který téměř celý svůj život pojal jako službu Masarykovi a jeho ideám. Text též vzpomene významnou osobnost hodonínskou – Emanuela Havelku, který vedl s Masarykem pět hovorů v letech 1904 – 1910, a to zejména o náboženství, filosofii a školství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.