Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP

Autoři

ELLEDEROVÁ Eva

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Výzkum v didaktice cizích jazyků II
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova ESP; learning materials; theories of second language acquisition; communicative approach; carrier content; real content; authenticity; skill-based activities; task-based activities; coursebook evaluation criteria
Popis Tato studie poskytuje konceptuální rámec designu a procesu hodnocení učebnic pro výuku ESP . První kapitola uvádí základní charakteristiky kvalitních učebnic z pohledu různých autorů, popisuje role, které učební materiály při výuce ESP plní, řeší problematiku jejich obsahu a autenticity, zabývá se faktory, které je nezbytné při vlastním designu učebnice zohlednit včetně role učitelů, kteří materiály vytváří a pracují s nimi. Klíčovou částí kapitoly je vymezení principů designu učebnice pro výuku ESP, které vychází z teorií osvojování cizího jazyka a popis samotného modelu procesu designu učebnice týkající se adaptace dostupných materiálů a tvorby nových materiálů včetně návrhu základních kroků designu jedné lekce učebnice. Druhá kapitola vychází z obecných přístupů a zásad hodnocení učebnic, diskutuje proces hodnocení učebních materiálů pro výuku ESP a uvádí příklady seznamů hodnotících kritérií (tzv. checklists), jejichž návrh představuje jeden z dílčích cílů našeho výzkumného projektu konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.