Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělá

Autoři

SYSLOVÁ Zora GRŮZOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova Constructivism, individualism, pre-school teachers’ roles, graduate’s profile
Popis Příspěvek se zamýšlí nad přípravným vzděláváním učitelů mateřských škol a jeho schopností rozvíjet profesní dovednosti studentů směřující k naplňování rolí učitele mateřské školy. Autorky vychází ze současného pedagogického paradigmatu, standardů učitele mateřské školy Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity a aktuálních zákonných požadavků. S oporou o profesiogram učitele mateřské školy (Burkovičová, 2012) vyvodily role učitele (Syslová, 2017). Tyto role se staly kritérii pro analýzu standardů studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na PdF MU. Zjištění přinesla informace o tom, že stávající standardy studenta tohoto oboru odpovídají požadovaným rolím učitele. Vyvstává však otázka kvality procesů rozvoje profesních dovedností a jejich ověřování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.