VYUŽITÍ FOTOGRAFIE PRO ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁKOVÁ Eva ČAPKOVÁ Iva SCHENKOVÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference ROZVOJ PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2020/01/Sborn%C3%ADk-z-konference-OPVVV-SC1_Ulicna.pdf
Popis V příspěvku prezentujeme zkušenosti získané při realizaci akčního výzkumu. Budoucí učitelka mateřské školy společně s učitelkou z praxe naplánovala, realizovala a za odborné podpory akademického pracovníka reflektovala své profesní jednání. Cílem bylo připravit soubor aktivit zaměřených na uzlové místo propojení geometrické komponenty matematické pregramotnosti v oblasti vnímání a organizace prostoru s konkrétní praxí. Realizaci jednotlivých aktivit reflektovat s využitím videozáznamu s potenciálním zařazením do vlastního profesního portfolia studentky. Jako výzkumný problém byla identifikována možnost uplatnit netradiční nástroj – sekvenci fotografií z dětem známého prostředí mateřské školy. Fotografie byly zaměřeny na objevování vztahu mezi 2D a 3D modely reality jako odrazu životní reality dětí i dospělých. Výzkum byl realizován ve dvou podobách využití fotografií: hledání vyfotografovaného předmětu v prostoru třídy, postižení vztahu celek – detail. Popis průběhu implementace a následná analýza aktivit ukázaly značný motivační potenciál daný neobvyklým charakterem činností. Zaměření na komplexnost (mezioborovost) dětských činností poskytlo prostor pro rozvíjení vnímání, poznávacích činností a fyzických manipulací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.