INSPIRACE K ROZVOJI VZTAHŮ MEZI ČTENÁŘSKOU A MATEMATICKOU PREGRAMOTNOSTÍ (Reflexe aktivit inspirovaných literárním textem v kontextu rozvoje matematické pregramotnosti)

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁKOVÁ Eva NOVÁKOVÁ Kristýna

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference ROZVOJ PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2020/01/Sborn%C3%ADk-z-konference-OPVVV-SC1_Ulicna.pdf
Popis Ve spolupráci učitele a akademického pracovníka bylo budoucí učitelkou naplánováno, implementováno v reálném prostředí MŠ a následně reflektováno několik aktivit, zaměřených na propojení matematické a čtenářské pregramotnosti dětí. Cílem výzkumu bylo zpracovat soubor aktivit s perspektivou jejich zařazení do vlastního profesního portfolia studentky, následně soubor analyzovat a realizaci jednotlivých aktivit reflektovat s využitím videozáznamu. Byly formulovány dvě výzkumné otázky: Na které aspekty matematické pregramotnosti bude vhodné připravené aktivity zaměřit? Jaké prostředky/pomůcky budou pro splnění cíle vzhledem k věku a mentální vyspělosti dětí nejvhodnější? Námětem zpracovaných a reflektovaných aktivit jsou rozmanité stránky rozvoje matematických představ dětí rozvíjené prostřednictvím literárního textu. Jako zdroje pro přípravu a zpracování aktivit bylo využito bohatě ilustrované dětské knížky. Deskripce a následná analýza realizovaných aktivit ukázaly značný potenciál k propojení matematické a čtenářské pregramotnosti dětí. Naznačily současně možnosti, které poskytuje systematické zaměřování na komplexnost (mezioborovost) dětských činností v mateřské škole odrážejících životní realitu dětí i dospělých.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.