Ekonomické souvislosti výuky techniky na základních školách

Autoři

MARINIČ Peter

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Po roku 1989 vznikají a jsou revidovány Rámcové vzdělávací programy (RVP), dále doplněny o oblasti, které jsou v nich málo nebo vůbec zahrnuty (finanční, digitální, mediální a technické), rozpracovány v samostatných dokumentech. Cílem příspěvku je vymezení základních ekonomických konceptů, které by měli být zahrnuty do výuky techniky, resp. do rozvoje technického myšlení žáku ZŠ. Následnou identifikaci vhodných učebních textů či výukových pomůcek, u kterých lze předpokládat pozitivní dopad jak na výsledky učení, tak na motivaci žáků a zvyšování zájmu o danou oblast i další vzdělávání v ní. Vychází z analýzy dostupných vzdělávacích materiálů, zaměřené na identifikaci ekonomických témat v oblasti výuky techniky, analýzy jejich vnitřní propojenosti a možnosti jejich doplnění na základě jiných dostupných materiálů. propojení je identifikováno v oblasti inovací, jejich řízení, či implementace do výrobního procesu nebo financování. Dále pak v oblasti nákladů a jejich kalkulací, využívání ekonometrických přístupů pro optimalizaci výroby a využívání techniky. Podnikavost pak propojuje dané oblasti prostřednictvím podpory nových technicky zaměřených podnikatelských nápadů, tak taky v oblasti uplatnění různých oblastí managementu přímo v technických oborech. Uvedené oblasti jsou pak propojeny s rozvojem klíčových kompetencí žáků i různých dimenzí jejich gramotnosti. K výuce lze využít výukové materiály, které jsou konkrétně identifikovány ve formě učebních pomůcek doplňujících či přímo nahrazujících frontální formu výuky, a přispívají tak k zatraktivnění výuky a aktivnímu zapojení žáku do vyučovacího procesu. Již žákům ZŠ je potřeba ozřejmit základní ekonomické souvislosti, a to jak po stránce fungování průmyslových podniků, tak po stránce rozvoje podnikavosti a finanční gramotnosti žáků. Svět techniky a uplatnění technického vzdělávání získává doplněním uvedených širších ekonomických souvislostí širší a kvalitativně lepší uplatnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.