Finanční vzdělávání na základních a středních školách

Autoři

MARINIČ Peter PECINA Pavel

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vzdělání je v současné době považováno za důležitý a ceněný atribut u každého člověka. Každý z nás se určitým způsobem vzdělává po celý život. Nicméně základy vzdělání jsou položeny ve vzdělávacím procesu základních škol a dále rozvíjeny v prostřední škol středních. V rámci tohoto formálního vzdělávání je v současné vyspělé době potřeba rozvíjet i kompetence žáků v aktuálních oblastech. Do této oblasti spadá i finanční vzdělávání. V České republice je již několik let vytvořená národní strategie i systém budování finančního vzdělávání a rovněž definován standard finanční gramotnosti. Jejich implementace do rámcových vzdělávacích programů a následná transformace do školních vzdělávacích programů základních a středních škol s dopadem na praktickou stránku realizace výuky, se však potýká s různými úskalími. Následující text se na základě veřejně dostupných dat a jejich analýzy zabývá právě problematikou finančního vzdělávání na základních a střeních školách. Analýza je zaměřená na obsahovou stránku finančního vzdělávání v kontextu rozvoje finanční gramotnosti obsažené ve vzdělávacích dokumentech různých úrovní s důrazem na dostupné vzdělávací dokumenty vybraných základních a středních škol.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.