Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD

Autoři

SLEPIČKOVÁ Lenka PANČOCHA Karel VAĎUROVÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatrie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Odkaz na časopis
Klíčová slova autism spectrum disorders; screening; experiences of pediatricians; early intervention
Popis Každý rok se u nás narodí okolo 1000 až 2000 dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Včasná diagnostika je klíčovým faktorem, který umožňuje zahájit intenzivní časnou intervenci, která má výrazně pozitivní dopad na prognózu dítěte a kvalitu života jeho samotného, ale i celé jeho rodiny. V České republice došlo na konci roku 2016 k novelizaci vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, která zavedla jako součást všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte také provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky PAS. Dotazník MCHAT, který se při vyšetření používá, obsahuje 20 otázek zaměřených na psychomotorický vývoj dítěte, na které rodiče odpovídají ANO/NE. Na konci roku 2018 byl na vzorku 210 českých praktických lékařů pro děti a dorost proveden dotazníkový výzkum s cílem zjistit, zda a jakým způsobem lékaři ve svých ordinacích tento screening provádějí. Tři čtvrtiny praktických lékařů (74,7 %), uvedly, že včasný záchyt PAS provádějí. Činí tak nejčastěji prostřednictvím screeningového nástroje MCHAT nebo formou pohovoru s rodiči. Pokud praktičtí lékaři pro děti a dorost preventivní plošný screening autismu provádějí, poprvé nejčastěji ve věku 18 až 24 měsíců dítěte. Když lékař zjistí příznaky autismu u dítěte, nejčastěji odkáže rodiče na dětského psychiatra nebo klinického psychologa.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.