Učitel jako hlavní zdroj motivace žáků k učení se NJ.

Autoři

FUKOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Učení se cizímu jazyku je ovlivňováno velkým množstvím nejrůznějších faktorů. Jedním z nich je motivace, jež je považována za faktor s největším vlivem na učení a zároveň s největším potenciálem intervence. Této vlastnosti motivace může vyučující německého jazyka využít, aby probudil, příp. zvýšil a také udržel žákovu motivaci k učení se německému jazyku a tím podpořil žákovu úspěšnost. Příspěvek popisuje metodologii výzkumu realizovaného na třech gymnáziích, zaměřuje se na prezentaci získaných dat a shrnuje získané poznatky k tématu motivování žáka učitelem k učení se německému jazyku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.