VIDA - bastlfest 2019 - Elektronické digitální hračky a modely - tři na sebe navazující celodenní workshopy

Autoři

HRBÁČEK Jiří DOSEDLA Martin

Rok publikování 2019
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis 15. - 17.10.2019 tři na sebe navazující popularizační workshopy - Elektronické digitální hračky a modely I, II a III - tři na sebe navazující celodenní workshopy. Cílová skupina byla Děti všech věkových skupin, převládající návštěvy základních škol, doplněné širokou odbornou i laickou veřejností. Sekce 1: V návaznosti na loňské popularizační akce v rámci Bastlfestu ve VIDA centru byly připraveny na 3 dny 3 samostatné workshopy zaměřené na využití digitálních hraček ve vzdělávání. Nácviku čtení schémat, podle nich výroba různých elektronických digitálních hraček, pro malé děti pro zlepšení jemné motoriky a montáže pomocí lustrových svorek, pro starší zdokonalení v pájení, osazování, a oživování složitějších elektronických a digitálních systémů. Chlapci z kroužků stavby a programování robotů zde navíc prezentovali inteligentní rakev, která byla předmětem srpnových navazujících workshopů, procesorem řízených lodí a učili zde programovat zájemce procesorem řízenou křižovatku pomocí flowchartů s procesory PICAXE i jak se programuje v assembleru. Pro malé návštěvníky, děti do druhé třídy ZŠ byl navržen a děti montovali dvouledkový blikač použitelný při pohybu dětí na silnicích, nebo večer ve skupinách, aby byli dobře vidět. Starší děti pak vyráběly pípák, složitějším výrobkem byl výstražný blikající maják kombinovaný s LED baterkou. Nejsložitější bylo solární světlo, napájené ze solárního článku s Pájeným žebříkem, po kterém lezl panáček vyrobený z rezistorů. Celé bylo komponováno se svítící kuličkou ze skla. Odezva návštěvníků byla velmi pozitivní, připravené úkoly byly pro ně zajímavé. Zajímali se o možnosti výuky stavby a programování robotů, elektronických systémů a elektronických dovedností. Sekce 2: V návaznosti na loňské popularizační akce v rámci Bastlfestu ve VIDA centru byly připraveny na 3 dny 3 samostatné workshopy zaměřené na využití digitálních a robotických hraček ve vzdělávání. Primárně k nácviku logického myšlení, algoritmizace i programování na úrovni vždy odpovídající věku a intelektovým možnostem konkrétního návštěvníka. Na akci byli využiti roboti Ozobot Bit, Ozobot EVO, Beebot, Dash & Dot a robot Sphero. Pro nově pořízené Ozoboty EVO byly připraveny zcela nové úkoly pro předvedení a nácvik možností jejich využití. Menší děti využívali více Beebotů a programování pomocí čar pro Ozoboty. Starší návštěvníci využívali i programování v prostředí OzoBlockly a dalších možností. Odezva návštěvníků byla velmi pozitivní, připravené úkoly byly pro ně zajímavé. Zajímali se o možnosti pořízení robotů a jejich využití i v domácím prostředí. Někteří návštěvníci se již s roboty dříve setkali a konzultovali svoje vlastní poznatky. Návštěvníci byli zaujati robotickými hračkami, hlavně z řad dětí si zkoušeli programovat OzoBoty nejčastěji pomocí barevných kódů, rodiče se zajímali o technickou stránku věci, možnosti ozobotů a jejich pořízení. Vzhledem k navazujícím workshopů další dny Bastlfestu byly implementovány dílčí úpravy jednotlivých úkolů a zapojeno více hracích plánů pro BeeBoty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.