Robotické hračky a stavebnice popularizační workshop ZŠ Novolíšeňská

Autoři

HRBÁČEK Jiří DOSEDLA Martin

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V pátek 21.6.2019 se ve společných prostorách ZŠ Novolíšeňská, Brno konal popularizační workshop zaměřený na žáky a vyučující prvního stupně s cílem předvést možnosti vybraných robotických hraček a stavebnic vhodných pro podporu výuky informatického myšlení, robotiky a programování. Workshopu se zúčastnili žáci všech 1. – 3. tříd ZŠ – celkem se jednalo o cca 150 dětí a třídní vyučující v daných třídách. Žáci neměli žádné předchozí zkušenosti s robotickými hračkami prezentovanými v rámci tohoto workshopu. Žáci se střídali po skupinkách v pravidelných intervalech – byly pro ně připraveny 3 stanoviště s Bee-boty, OZOboty a robotickou sadou H&S. Děti se vždy po příchodu nadšeně vrhli ke stanovištím s robotickými systémy, kde jim byly vysvětleny základní parametry, možnosti a principy práce. S Bee-boty si děti zkoušeli základy algoritmizace pro pohyb po obrázkové podložce a programování robotů pomocí základních pokynů pro pohyb. Nejvíce děti zaujali OZOboti – využito bylo základní varianty programování botů pomocí kreslených/tištěných čar a barevných kódů pro příkazy. Děti měli k dispozici přehled ozo-kódů, fixy, papíry a samostatně zkoušely pod vedením lektory kreslit vlastní dráhy pro roboty. Projevovali se rozdíly ve věku dětí – mladší děti si vystačili s kreslením jednoduchých drah, po kterých se roboti pohybovali, zatím co starší žáci 3. tříd již úspěšně zkoušeli různé ozo-kódy včetně složitějších pro zadávání pokynům robotům. Na třetím stanovišti se mohli žáci seznámit s pokročilejším robotem H&S a jeho řízením. Jako doplněk byl navíc využit pro prezentaci i robot Dash&Dot. Žáci se zajímali o to, kolik robot stojí, kde se dá pořídit, a odnášeli si vlastní nakreslené dráhy. Učitelky prvního stupně se o roboty taktéž zajímali a projevovali zájem o delší workshop, na kterém by se žáci mohli blíže seznámit se všemi možnosti těchto robotických hraček. Zájem z řad dětí a učitelů byl tak velký, že jsme přislíbili udělat velký workshop pro každou třídu po prázdninách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.