Variantnost v onymii a dialektech

Autoři

KOLÁŘOVÁ Ivana SVOBODOVÁ Hana ROZBOŘILOVÁ Petra ŽVAKOVÁ Kateřina ŽIŽKOVÁ Hana VEŘMIŘOVSKÝ Adam OŠMERA Radim KROČA David LOLLOK Marek TUŠKOVÁ Jana Marie

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Program konference Variantnost v onymii a dialektech zahrnoval vědecké referáty zabývající se: (a) různými aspekty užívání vlastních jmen a jejich původem; (b) dřívější a současnou situací dialektů. Přední čeští a zahraniční odborníci v onomastice prezentovali výsledky několikaletých výzkumů vlastních jmen (antroponym, toponym, hydronym, chrématonym apod.), jejich užívání v textech různých typů, zabývali se též otázkami standardizace. Pohledy na vlastní jména byly spjaty též s historií regionů, popř. s jazykovou situací regionů. Příspěvky z dialektologie sledovali jak současnou situaci, tak např. dialektismy ve významných historických památkách. V řadě referátů nebyly otázky onomastiky a dialektologie odděleny a autoři ukázaly vliv dialektů na formování podob vlastních jmen.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.