Děti - cizinci v české mateřské škole a jejich podpora

Autoři

SYSLOVÁ Zora VYSTRČILOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Konference byla připravená s cílem podpořit proces začleňování dětí – cizinců s odlišným mateřským jazykem do běžného chodu české mateřské školy. Téma je navýsost aktuální nejen v ČR, ale také v jiných zemích, z nichž je možné čerpat inspiraci. V rámci prosazování Úmluvy o právech dítěte je také jednou z aktuálních priorit Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP. V první dopolední části proto byly účastníci seznámeni nejprve s tímto nadnárodním kontextem a následně také s aktuálním stavem v České republice prostřednictvím sdělení zástupců České školní inspekce a Ministerstva školství. Odpolední bloky byly zaměřeny na šíření dobré praxe českých mateřských škol v této oblasti prostřednictvím projektů a osobních zkušeností ředitelek mateřských škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.