Profesní příprava učitelů - zamyšlení nad kongruencí v tělesné výchově a výchově ke zdraví

Autoři

MUŽÍK Vladislav MUŽÍKOVÁ Leona KOUŘILOVÁ Iva

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Přednáška představila dílčí výsledky výzkumu kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a poukázala na vztah kurikula k profesní přípravě učitelů. Autoři ukázali na potřebu kongruence mezi vstupními faktory vzdělávání, procesy vzdělávání a výstupy vzdělávání. Zdůraznili, že kongruence ve vzdělávání je předpokladem validního posuzování kvality vzdělávání. Kongruenci ve vzdělávání by měla odpovídat i příprava učitelů tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.