Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání

Autoři

VRUBEL Martin

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek navazuje na širokou odbornou diskusi o inkluzivním vzdělávání. Na rozdíl od většiny publikovaných výzkumů se zaměřuje na fyzickou připravenost a upravenost školních budov. Přestože je bezbariérovost školních budov též významným podpůrným opatřením definovaným ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., zůstává často v pozadí zájmu odborné veřejnosti. Cílem příspěvku je představit analýzu přístupnosti budov českých základních škol. Dále informovat o úpravách, které jsou realizovány nejčastěji a informuje též o nejčastějších chybách ovlivňujících přístupnost českých škol. Školní budovy byly analyzovány metodou terénního mapování, kritéria hodnocení vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. a specifických potřeb studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.