Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later

Logo poskytovatele
Název česky Akceptace kurikulární reformy učiteli v ČR: deset let poté
Autoři

PEŠKOVÁ Karolína SPURNÁ Michaela KNECHT Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Center for Educational Policy Studies Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/560/327
Doi http://dx.doi.org/10.26529/cepsj.560
Klíčová slova curriculum reform; teachers’ attitudes; acceptance; resistance; curriculum documents
Popis Podobně jako v ostatních zemích V4 přinesla kurikulární reforma v ČR zásadní změny týkající se kurikulárních dokumentů. Cílem této studie je zjistit, jaké jsou postoje českých učitelů ZŠ k této reformě. Výsledky dotazníkového šetření (n = 701) poukazují na spíše negativní postoje učitelů. Akceptace má tendenci se zvyšovat u učitelů, kteří používají kurikulární dokumenty pravidelně, a u učitelů s vyšší mírou subjektivně vnímané zdatnosti. Neprokázal se statisticky významný rozdíl mezi učiteli s ohledem na pohlaví, délku učitelské praxe a post ve vedení školy. Studie sice staví na modelu CBAM použitého v kontextu ČR, implikace je však možné vztahovat i pro jiné země s podobným vzdělávacím kontextem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.