The conception of geographical fieldwork at primary and lower secondary school

Název česky Koncepce terénní výuky na základní škole
Autoři

ČEŠKOVÁ Tereza SVOBODOVÁ Hana MÍSAŘOVÁ Darina DURNA Radek SVOBODOVÁ Hana DURNA Radek HOFMANN Eduard

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Během posledních 50 let se formy terénní výuky vyvinuly od tradiční terénní exkurze přes terénní výzkum založený na testování hypotéz až po badatelsky orientovanou výuku, která odráží různé pohledy na vyučování a učení. Terénní výuka přispívá k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků, k propojování teoretických poznatků s praktickými, a stejně tak neodmyslitelně přispívá k rozvoji přirozené pohybové aktivity a zdravějšího životního stylu. Pokud má terénní výuka splňovat uvedené cíle je potřeba, aby měla škola vytvořený systém - koncepci terénní výuky, která bude brát v úvahu specifika prostředí, ve kterém se škola nachází, její zaměření a stupeň školy. Tato koncepce by měla dále zohlednit návaznost terénní výuky na učivo předchozích ročníků a progresi učiva, propojenost a přímou návaznost na výuku v učebně, propojenost různých forem terénní výuky z hlediska jejího trvání či propojenost aktuálních témat s terénní výukou v různých typech krajiny. Cílem příspěvku je představit návrh optimálního, tj. uceleného a provázaného systému terénní výuky pro základní školy s důrazem na geografické učivo. Představen bude návrh konkrétního postupu při koncipování systému terénní výuky a ukázka zařazení terénní výuky dle jednotlivých geografických témat učiva základní školy. Příspěvek prezentuje dílčí závěry vzniklé v rámci realizace projektu aplikovaného výzkumu TACR TJ01000127.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.