Kvalitativní dimenze výzkumu pohádek

Autoři

KRÁSA Jan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek předkládá výsledky kvalitativní analýzy 91 dětských vyprávění pohádky o Červené karkulce. Exemplární narativ pohádky o Červené karkulce byl rozdělen na 32 sekvencí. Výskyt těchto sekvencí byl následně sledován v jednotlivých vyprávěních. Z frekvenční analýzy sekvencí u získaných vyprávění vyplynulo, že kostru příběhu tvoří deset klíčových sekvencí. Vedle toho bylo patrné že frekvence užití všech 32 sekvencí se rozpadly do tří skupin, mezi kterými byly jakési hiáty. Toto rozdělení frekvencí patrně odpovídá stupňům salience jednotlivých sekvencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.