Bariéry v edukaci žáků-uprchlíků v České republice

Autoři

KUROWSKI Martina

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://books.google.cz/books/about?id=axl9DwAAQBAJ&redir_esc=y
Klíčová slova Asylum; migration; refugee pupil; educational strategy; educational barrier; supporting measures
Popis Příspěvek je věnován tématu migrujících osob a jejich edukaci v České republice. Konkrétně se zabýváme vzděláváním žáků-uprchlíků na základní škole. V úvodu příspěvku jsme zasadili dané téma do teoretického rámce Bronfenbrennerova ekologického modelu, na jehož základě pak představujeme výzkumná zjištění, která jsou v dílčí části také výsledkem disertační práce autorky. Příspěvek přináší analýzu kvalitativně zpracovaných polostrukturovaných rozhovorů. Jako výzkumný design jsme si zvolili zakotvenou teorii s jejíž pomocí chceme hlouběji proniknout do problematiky, která u nás i ve světě nabývá na významu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.