Revize obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví

Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona MUŽÍK Vladislav

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Život ve zdraví 2018: teorie a praxe
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www E-sborník
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018
Klíčová slova content of elementary education; educational area; educational field; health education; review of educational content
Popis V současné době probíhá revize obsahu základního vzdělávání, která by měla být ukončena v roce 2020. Nově vymezit obsah základního vzdělávání pro vzdělávací obor Výchova ke zdraví je velmi složité. Je nutné brát v úvahu také překrývání učebních témat a konkrétního učiva Výchovy ke zdraví s dalšími vzdělávacími oblastmi, obory a průřezovými tématy. Cílem příspěvku je upozornit na problematická místa dosavadních návrhů na revizi vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví a podnítit diskuzi k této problematice. Obsahem příspěvku jsou konkrétní revizní návrhy jednotlivých tematických okruhů plynoucí z obsahové analýzy kurikula, k nimž autoři formulují upozornění na problematická místa návrhů. Závěr příspěvku shrnuje hlavní poznatky: Vzdělávací oblast Člověk a svět práce vhodně doplňuje učivo o výživě. Významné překrytí učiva Výchovy ke zdraví je patrné v oboru Přírodopis a Výchova k občanství. Autoři věří, že vznesené připomínky přispějí ke kvalitní revizi obsahu vzdělávání ve Výchově ke zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.