Korpusová analýza lexikálního rozvoje v písemném projevu studentů angličtiny pro specifické účely vlivem intervence

Autoři

POJSLOVÁ Blanka

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zaměřuje na lexikální stránku rozvoje sociolingvistické kompetence u řečové dovednosti psaní, který je v rámci disertačního projektu chápána jako posun v používání specifického registru akademické angličtiny. Konkrétně se pak bude jednat o výsledky lexikální analýzy žákovských korpusů z pre-testu a post-testu u skupiny, kde intervence proběhla formou opakované zpětné vazby poskytované učitelem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.