Non-oscillation of half-linear difference equations with asymptotically periodic coefficients

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Neoscilace pololineárních diferenčních rovnic s asymptoticky periodickými koeficienty
Autoři

HASIL Petr JURÁNEK Jakub VESELÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mathematica Hungarica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10474-019-00940-7
Klíčová slova Riccati technique; p-Laplacian; half-linear equation; non-oscillation criterion; Riccati equation; oscillation theory; linear differential equation
Popis Studovány jsou oscilační vlastnosti pololineárních diferenčních rovnic s asymptoticky periodickými koeficienty, tj. koeficienty, které mohou být vyjádřeny jako součty periodických posloupností a posloupností mizejících v nekonečnu. Použitím speciální modifikace diskrétní Riccatiho metody, že nesocilace studovaných rovnic lze určit přímo z jejich koeficientů. Studované rovnice mohou tedy být široce použity jako testovací rovnice. Hlavní výsledek je nový dokonce pro lineární rovnice s periodickými koeficienty. Tato skutečnost je ilustrována jednoduchými důsledky a příklady na konci této práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.