Aktivity rozvíjející řečovou dovednost psaní v učebnici Maturita Solutinons pre-intermediate (2nd edition): Hodnocení učebnice ve vztahu k písemné části maturitní zkoušky z angličtiny.

Autoři

SLÁDKOVÁ Věra

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Auspicia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova course-book evaluation; process writing; product writing; peer review; audience; communicative aim
Popis Pomocí kritérií stanovených na základě současné odborné literatury a výzkumu hodnotí tato studie potenciál učebnice Maturita Solution Pre-intermediate (2nd edition) k rozvíjení psaní u studentů připravujících se ke složení maturitní zkoušky z angličtiny. Studenti se jejím prostřednictvím seznámí s většinou požadovaných dílčích dovedností psaní a zvyknou si na typické zadání prací. Učebnice však zanedbává komunikační funkci psaní a vyučuje psaní pouze jako produkt. Dále se dostatečně nevěnuje jednotlivým fázím procesu psaní, podceňuje tvorbu textu a jeho zdokonalování a neposkytuje učitelům dostatečnou podporu k tomu, aby mohli psaní rozvíjet i jinak než pouze jedním učebnicí stanoveným způsobem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.