Linguistic Landscapes aus fremdsprachendidaktischer Perspektive

Název česky Jazykové krajiny z pohledu didaktiky cizích jazyků
Autoři

JANÍKOVÁ Věra

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jako zprostředkovací a interdisciplinární vědecká disciplína se didaktika cizího jazyka vždy zajímá o nové způsoby a prostředky optimalizace výuky jazyků v rámci školy i mimo ni. Díky tomu se potenciál jazykových krajin (linguistic landscapes) stává tématem oborově didaktické diskuse. V článku jsou představena teoretická východiska, o něž se koncept jazykových krajin v současném lingvistickém i didaktickém diskurzu, který zahrnuje přístupy k výuce cizích jazyků se zdůrazňováním požadavku na podporu a rozvoj jazykového a kulturního povědomí. Zdůrazněny jsou zde zejména tzv. visual/pictorial turn a jazyková vyjádření ve veřejném prostoru úzce propojená s vizuálním prvkem s jejich didaktickými implikacemi. Didaktický potenciál jazykových krajin je pak ilustrován na příkladech z vysokoškolského studia cizího jazyka (němčina), přičemž veřejným prostorem je zde město Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.