Credibility-boosting devices in corporate annual reports

Logo poskytovatele
Název česky Jazykové prostředky posilující důvěryhodnost ve firemních výročních zprávách
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kromě sdělné a reprezentační funkce mají výroční zprávy firem a institucí za cíl vylepšit obraz organizace a posílit její důvěryhodnost. Podle teorie komunikativní akce (Habermas 1984), je důvěryhodnost (kredibilita) založena na splnění čtyř validačních požadavků (validity claims), a to pravdivosti, upřímnosti, přiměřenosti a srozumitelnosti. Samotnou důvěryhodnost lze posílit prezentováním nebo prokázáním dvou hlavních složek, odborné způsobilosti (expertise) a důvěry. Krátký žánr v rámci firemních výročních zpráv, "letters from executives" (Úvodní slovo generálního ředitele, Úvodní slovo předsedy představenstva, Dopis akcionářům atd.) představují texty, jež se snaží přesvědčit cílové publikum o kompetentním řízení, silných vizích, příznivé současné situaci a optimistických výhledech. Tyto části výročních zpráv spojují subjektivnější důraz na důvěryhodnost a objektivnější poskytování informací o manažerech a výsledcích, jež mají doložit kompetenci a zkušenost, a mají za cíl přesvědčit čtenáře spíše implicitně než explicitně, vytvořením kontaktu pomocí přímého oslovení, osobního doporučení, zaangažovanosti (involvement) a dokonce i srdečnosti. Článek analyzuje “executive letters” v subkorpusu firemních dokumentů v Korpusu anglických a českých specializovaných diskurzů (CECSD 2017), se zvláštním důrazem na vybraná slovesa a substantiva. Hlavní persvazivní strategie identifikované v tomto žánru přispívají k veřejnějšímu a interaktivnějšímu charakteru jinak poměrně privátního a specializovaného diskurzu. Autor si přeje poděkovat za podporu Grantové agentuře ČR (GAČR), projekt 17-16195S “Persuasion Across Czech and English Specialised Discourses”.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.