PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

ČECH Jan PROKEŠ Lubomír SŤAHEL Pavel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Ochrana osob a prostředí před účinky nebezpečných chemických látek představuje komplexní problematiku, jejíž metodologie i techniky jsou již vysoce rozvinuté. Likvidace nebezpečných látek v koncentrované formě lze efektivně dosáhnout konvenčními metodami – chemickými činidly, či vysokoteplotním rozkladem/oxidací. Prostor pro inovace a použití plazmových technologií však představují zejména situace, kde látka kontaminuje v nízkých koncentracích povrchy, či plynnou fázi. Zejména pak tehdy, kdy vlastnosti kontaminovaných předmětů, či materiálů nejsou kompatibilní s užitím „mokré“ chemické cesty, či vysokých teplot. V článku budou představeny příklady, výhody/nevýhody použití plazmových technologií pro dekontaminaci/rozklad nebezpečných látek a modelový příklad rozkladu těkavých organických látek (VOC) obsažených v plynném prostředí (odpadní vzdušiny).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.