Formativní evaluace pedagogicko-psychologické složky profesní přípravy

Autoři

KRATOCHVÍLOVÁ Jana KOBLIHOVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem kapitoly je informovat o průběhu a výsledcích evaluačního projektu zaměřeného na kvalitu pregraduální přípravy učitelů v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU. Jeho součástí jsou principy kvality výuky, které představují interní očekávání, sociální reprezentaci požadavků na výuku vytvořenou pracovníky katedry pedagogiky. V cyklickém evaluačním projektu nás zajímá, jakým způsobem se naplňování principů odráží v kultuře vyučování a učení v předmětech pedagogicko-psychologického modulu. Empirické šetření je realizováno na konci každého semestru rozmanitými metodami a technologiemi, od tradiční papírové“ formy k elektronické, přičemž stěžejní metodou se stává námi zkonstruovaný dotazník. Na příkladu vybraného evaluovaného předmětu dokumentujeme zkušenosti s autoevaluační činností a poukazujeme na výsledky evaluace a z toho vyplývající následnou intervenci. Průběžné zjišťování kvality nám umožňuje postupně identifikovat silné a slabé stránky výuky a vede nás k úvahám, jak využít výsledků evaluace v praxi a ke konkrétním opatřením směřujícím ke zkvalitnění výukového procesu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.